Miljøfyrtårn

Vi har utarbeidet egne systemer for

HMS/-KS System

Vårt HMS/-KS System tar seg av alle dine behov, HMS/-KS satt i system!

HMS-System

Våre systemer er bearbeidet gjennom mange år, og kan enkelt tilpasses din virksomhet, enten med årlig oppdatering av standard system.

Tjenester

Våre tjenester spenner fra Miljøfyrtårn til ID-kort, alt henger sammen med alt.

Velkommen til Prosjekt-Partner

Mange av våre kunder befinner seg i bygg og anlegg, naturlig nok, siden kravet til kvalitetssikring er lovfestet. Leverandører til oljeindustrien blir også møtt med strenge krav til HMS og kvalitetssikring, basert på kravene i ISO9001-2000/08.

Offentlige etater stiller nå krav i anbudsinnbydelser, at leverandører skal være miljøsertifisert. Siste måling til Stiftelsen Miljøfyrtårn viste at over 30% av kommunene stilte krav til miljøsertifisering, eller tilsvarende.

Oppsummert; HMS/KS og Miljøstyring blir fra mange hold vektlagt som en viktig konkurransefaktor både strategisk og operativt.

HMS – KS og Miljøfyrtårn

Fagområdene kan for mange bedrifter virke både abstrakt, tungt å iverksette, vedlikeholde, og ikke minst, det er vanskelig å se målbare resultater av innsatsen. Vi forenkler din hverdag og gjør noe med dette.

Forretningsidé

Vår forretningsside er å levere, iverksette og drifte WEB baserte dataløsninger enten som standard systemer eller skreddersøm, samt gi kvalifisert bistand i prosessene som leder frem mot en Miljøfyrtårnsertifiseringen, ISO-sertifisering eller Sentral Godkjenning.

Systemene skal være enkle å:

  • lære
  • tilpasse
  • drifte
  • vedlikeholde

Det er ikke systemet som er målet, men brukervennligheten og sluttresultatet for deg som kunde. Standard systemet vil i de fleste tilfeller være et godt fundament, å starte på. Tilpasning og spissing av standard systemene, vil i det lange løp, ofte bli mest lønnsomt for bedriften.

Derfor tilbyr vi at du kan starte med enkle bransjetilpassede standard systemer bestilt på vår webside. Når du har fått mer erfaring med systemet, kan det senere tilpasses din organisasjon.

Test ut vårt startpakke for HMS/-KS

 BESTILL HMS/-KS HER