Hjem » Byggrengjøring AS

Byggrengjøring AS

byggrengjoring-as

Prosjekt – Partner AS ble kontaktet av Byggrengjøring AS med forespørsel om å bistå bedriften frem mot sertifisering som miljøfyrtårnbedrift.

 Fra forprosjekt til godkjent MFT Bedrift med bistand fra Prosjekt-Partner AS

Vi har fått bistand i alle faser av arbeidet, og vi er godt fornøyd med det arbeidet som er gjort. Spesielt vil vi fremheve arbeidet med tilpasning av et Web basert system for HMS/-miljøstyring i vår virksomhet. Det var nyttig under innføring, men viktigst er det i den fremtidige oppfølging, og ved innlevering av den årlige miljørapporten.

Det ble det inngått en avtale, hvor siktemålet først var å etablere et system som skulle ivareta alle krav frem til sertifisering, innen HMS-KS og Miljøstyring.

Vi arbeidet parallelt med å fremskaffe faktagrunnlaget, og fortløpende ble systemet oppdatert med de ulike krav til sertifisering, pedagogisk tilrettelagt i enkle skjermbilder. Aktuelle løsningsdokumenter ble lagt inn i systemet og tilpasset vår virksomhet.

Resultatet har for oss blitt:

  • Bedre oversikt over virksomheten miljøpåvirkning.
  • Gunstigere innkjøpsordninger
  • Lavere drivstoff utgifter
  • Bedre og rimeligere avfallshåndtering
  • Forbedret arbeidsmiljø
  • Lavere utslipp av klimagasser.
  • Gode miljøløsninger er god økonomi.

En annen positiv effekt ved offentlige anbud, er at vi slipper vi å dokumentere styringssystem for HMS/-miljøstyring.

Sist, men ikke minst, det har hatt betydning for bedriftens omdømme.

 

 

Byggrengjøring AS

Jan Ove Bergesen
Daglig leder.

http://www.byggren.no/