Hjem » GE Vandliga Prosjektutvikling AS

GE Vandliga Prosjektutvikling AS

ge-vandliga

Vår virksomhet:
Prosjektering, prosjektledelse, byggekontroll og taksering. Kjøp og salg av byggtekniske varer. Tomteutvikling og utbygging, samt kjøp og salg av bolig/leilighet.

Bistand til sentral godkjenning

Prosjekt- Partner har bistått oss med å søke sentral godkjenning, både ved ny søknad og senere fornyelser. Senest fikk vi godkjent vår sentrale godkjenning ved årsskiftet 2015/16 og fikk da alle koder som omsøkt, se under:

Prosjektering:
Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) Tiltaksklasse 2

Utførelse:
Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) Tiltaksklasse 2

Kontroll:
Overordnet ansvar for kontroll.

Vi har også valgt HMS/Personal og KS-system fra Prosjekt -Partner AS.

Systemet er intuitivt, enkelt å bruke samt at det har gode referanser til gjeldende lovverk. For oss som er rådgivende ingeniører, er det viktig å ha tilgang til et system som hele tiden er oppdatert, og som sparer oss for mye «letearbeid» når vi skal løse oppgavene for våre kunder. I tillegg har systemet en godt utarbeidet dokumentbase.

Godt fornøyd med systemer og tjenester fra Prosjekt-Partner AS

Alt i alt er vi godt i varetatt, og kan anbefale Prosjekt-Partner sine systemløsninger og konsulentbistand, til både til små og store bedrifter.

GE Vandliga Prosjektutvikling AS

Gunnar Ervik
Daglig leder

http://www.gevandliga.com/