Hjem » HMS-System

HMS-System

Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsområder, godt samarbeid, ryddige lokaler, bedre tjenester, bedre resultater – det er dette et systematisk HMS – arbeid eller internkontroll handler om.

Vi har utarbeidet systemer for de fleste bransjer hvor basisen er arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter. Bransje, størrelse, risiko og kompleksitet er ofte det som avgjør hvor omfattende systemet vil bli.

Personaldelen får du med på kjøpet

Uansett, vil det ved å ta utgangspunkt i et strukturert rammeverk, bety en betydelig tidsbesparelse, i forhold til å lage systemet fra bunnen.

Våre systemer er bearbeidet gjennom mange år, og kan enkelt tilpasses din virksomhet, enten med årlig oppdatering av standard system.

Hvis du ønsker en mer spesialtilpasset løsning, utarbeider vi i fellesskap en kravspesifikasjon, og bygger videre på standard løsningen, den er ikke nødvendig å finne opp på ny.

Jeg ønsker mer informasjon om HMS-System: