Hjem » ISO9001-2000/08

ISO9001-2000/08

HMS er en integrert del av systemet

En eller annen skal visstnok ha sagt at det i fremtiden bare finnes to typer virksomheter – de som har innført et kvalitetssystem, og de som ikke lenger er på markedet. Kanskje tok vedkommende hardt i, men kvalitetssystemer har fått stor betydning for mange bedrifter i Norge.

ISO-Standarden

ISO9001-2000/08 har kundetilfredshet som det overordnede mål i sin struktur, og er prosessorientert i sin oppbygning. Vi har utarbeidet et ISO system bygget nøyaktig på kravene i standarden. Det er løsningsdokumenter for alle prosesser, ned på detaljnivå, for eksempel hvordan går vi frem når ledelsen gjennomgår systemet. I tillegg er det informasjonsdokumenter som viser hvordan du skal etablere de forskjellige prosesser.

Hvis du ønsker en mer spesialtilpasset løsning, utarbeider vi i fellesskap en kravspesifikasjon, og bygger videre på standard løsningen, den er ikke nødvendig å finne opp på ny.

Mer info om ISO system:

Jeg vil ha møte/-nettdemo for å lage en kravspesifikasjon: