Hjem » HMS/-KS System

HMS/-KS System

Bransjepakker

Vi velger å se systemene i sammenheng, slik at de ulike forskrifter ivaretas i ett system. Systemene er bygd opp etter bransje, med nødvendig dokumentasjon for å tilfredsstille krav til alle funksjoner som SØK, PRO, UTF med egenkontroll, samt egen løsning for uavhengig kontroll. Hvis virksomheten ikke har egne ansatte kan vi levere forenklede systemer som ivaretar HMS under prosjektering og utførelse, men da til en redusert pris.

Våre kunder er innenfor bygg og anlegg dvs. rådgivende ingeniør, arkitekt, maskinentreprenør, rørlegger, byggmester, totalentreprenør osv.

Hvis du ønsker en mer spesialtilpasset løsning, utarbeider vi i fellesskap en kravspesifikasjon, og bygger videre på standard løsningen, den er ikke nødvendig å finne opp på ny.

Jeg ønsker mer informasjon om HMS/-KS-System: