Hjem » Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Vi har utarbeidet egne systemer for bedrifter som er miljøfyrtårnsertifisert eller for de som skal sertifiseres. Basisen i systemet bygger på vårt HMS System som er integrert med generelle bransjekrav i Miljøfyrtårn.

I tillegg kan ønskede bransjekrav legges inn i systemet. Med andre ord har vi løsninger for alle bransjer, også for bransjer som vi ikke har pr. dato. Vi utarbeider selvsagt de aktuelle bransjekrav uten ekstra kostnad.

Hvis du ønsker en mer spesialtilpasset løsning, utarbeider vi i fellesskap en kravspesifikasjon, og bygger videre på standard løsningen, den er ikke nødvendig å finne opp på ny.

Jeg ønsker mer informasjon om Miljøfyrtårn-system