Hjem » Tjenester » Årlig systemrevisjon

Årlig system revisjon

Ekstern revisjon vil si at vi foretar en uhildet revisjon av f eks et system til en leverandør eller kunde. Vi foretar ikke ekstern revisjon av egne system, men henviser til andre revisorer

Intern revisjon gjør vi sammen med foretaket, går igjennom system og bruken av dette, og foretar nødvendige justeringer, alt etter bruk og ønsker. Alle foretak er «pålagt» å gjennomføre revisjon eller oppdatering av sitt system med jevne mellomrom, både i forhold til godkjennings-forskriften GOF eller ISO standard.

Oppdatering av egne systemer gjør vi når det er endringer i lover og forskrifter som er vesentlig for kundens drift. Dette skjer enten ved å installere de endringer som har skjedd siden systemet ble installert, eller ved å lage et revidert system hvor endringer i kundens drift samtidig blir ivaretatt.

Våre system er utviklet over lang tid, og er anerkjent i markedet. Et system fra oss er derfor en trygg plattform for å tilfredsstille de krav som stilles til bedrifter, i de fleste bransjer.