Hjem » Tjenester » Avfallshåndtering og Miljøsanering

Avfallshåndtering og Miljøsanering

Kapittel 15 i avfallsforskriften krever minimum 60% kildesortering av avfallet på byggeplass, samt at du må lage en avfallsplan som skal godkjennes av myndighetene før du kan starte arbeidet. Skal du rive/rehabilitere, må du også få laget en Miljøsaneringsplan.

Avfallsforskriften krever at det skal utarbeides avfallsplan ved:

  • Nybygging over 300 m2
  • Riving og rehabilitering 100 m2
  • Konstruksjoner/ anlegg som genererer mer enn 10 tonn avfall

Minimum 60 % (vekt) av avfallet skal sorteres på byggeplass.

Kravet om avfallsplan gjelder selv om tiltaket ikke er byggemeldings-pliktig. Avfallsplanen gir en grei oversikt over hvordan avfallet skal håndteres i ditt prosjekt. Denne oversikten gjør det lettere å utnytte de økonomiske og miljømessige besparelser som ligger i en godt planlagt avfallshåndtering. Sett konkrete mål for hvor stor andel av avfallet som skal kildesorteres.

Planlegging av avfallshåndteringen bør ses i sammenheng med planer og tiltak som sikrer arbeidsmiljø og sikkerhet, samt rent, tørt bygg – konseptet (RTB). Avfallsplan og miljøsanerings-beskrivelse sendes kommunen til godkjenning. Nødvendige tillatelser fra kommunen blir ikke gitt før avfallsplan foreligger og er godkjent.

Ved riving og rehabilitering skal det også lages en plan for miljøsanering. Denne planen skal sikre at miljøfarlige og giftigestoffer kartlegges og fjernes før rivearbeider settes i gang.