Hjem » Tjenester » HMS / kvalitetsrådgiver

HMS rådgiver

Vi besøker din bedrift til avtalt tid. Hva som skal gjøres avhenger av deg og din bedrift, nevner som eksempel her;

 • gjennomgang av system/strategi
 • gjennomgang av handlingsplan
 • i samråd med bedriften lage nye tiltak
 • gjennomføre tiltak
 • opplæring av ansatte
 • delta i AMU (arbeidsmiljøutvalg) møter
 • planlegge og starte prosjekter sammen med ledelse og ansatte

Hva som er riktig å satse på vil variere ut fra hva som er gjort, og type drift.

Kvalitetsrådgiver
Kvalitetsrådgiver skal på samme måte som HMS rådgiveren gjennomføre det systemet legger opp til. Blant annet se at drift og produksjon går etter plan, og slik det er lagt opp til i systemet. Hvor ofte rådgiveren skal besøke bedriften, avhenger av type bedrift og hva bedriften ønsker å gjøre selv. Dette er imidlertid en glimrende måte å overføre kompetanse til hele organisasjonen på, og rådgiveren er like ofte brukt til opplæring som til konkret rådgivning i drift eller i prosjekter.

Vi kan for eks. bistå med

 • planlegging av nye prosjekter
 • gjennomføre endringer
 • gjennomføre driftsanalyser
 • gjennomgang av system og avvik
 • opplæring i alle ledd

Forbedringsarbeid og forbedringsprosjekter er ofte et langsiktig arbeid, og ISO 9001-2000 gir retningslinjer for hvordan dette kan gjøres. Etablering av nødvendig måleverktøy og tolke betydningen av dette inn i nye tiltak, samt iverksette dette på en så effektiv og skånsom måte som mulig er ofte en problemstilling som ikke er like lett å utføre i praksis. Våre rådgivere kan være din fagmann, som kan bistå med hele prosessen slik at din organisasjon får gjennomført nødvendig utvikling.

Prosjektplanlegging.

Dette kan være både prosjekt i den daglige drift, og rene organisasjonsmessige prosjekt. Hvordan starte og hvordan dette skal gjennomføres, kanskje med søknader og tillatelser, kan våre rådgivere bistå med.

Vår rådgiver som «din ansatt» i x antall dager eller uker pr år. Det kan bli en svært lønnsom investering!