Hjem » Tjenester » Miljøfyrtårn

Hva skal til for å bli en Miljøfyrtårn bedrift?

Miljøfyrtårn er et tilbud til små og mellomstore bedrifter som ønsker å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Det er et enkelt og rimelig miljøhandlings- og miljøledelsesprogram.

Sammen med en kvalifisert konsulent gjør bedriften en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri kravene i Miljøfyrtårn. Miljøanalysen tar for seg følgende kjernetema (hovedpunkter i bransjekrav):

  • internkontroll HMS
  • logo2008 MFTarbeidsmiljø
  • kvalitetssikring
  • innkjøp og materialbruk
  • avfall
  • energi
  • transport
  • utslipp til luft
  • utslipp til vann
  • estetikk

Bedriften og konsulenten finner i samarbeid nye løsninger og blir enige om tiltak. Kreative evner hos konsulent og ikke minst hos bedriftens ansatte er avgjørende for å lage en god handlingsplan. De ansattes engasjement er viktig i Miljøfyrtårnarbeidet.

Idé, målgruppe og verdier

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Våre partnere er konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner.

Alt vi gjør, skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kunden.

Lønnsomt
Våre tiltak skal være lønnsomme på flere nivå. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.

Konkret
Våre tiltak er konkrete og målbare. Våre kunder skal settes i stand til å gjennomføre og kontrollere tiltakene.

Relevant
Vi har relevant kompetanse og setter i gang prosesser som forbedrer økonomien og miljøregnskapet for den enkelte virksomheten. Tiltakene våre er ikke bare generelle, men tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Enkelt
Miljøforbedringer er ikke bare noe vi gjør for miljøet alene; vi gjør det for folk. Våre løsninger er effektive, praktiske og brukervennlige.

Kontakt gjerne Stiftelsen Miljøfyrtårn

eller direkte:

Sertifisering

Når bedriften har oppfylt bransjekravene, sertifiseres den som Miljøfyrtårn. Som regel er det miljøansvarlige i bedriftens hjemkommune som sertifiserer, men ofte samarbeider nabokommuner om denne oppgaven. I forbindelse med utdelingen av sertifikatet legges det opp til god profilering av miljøinnsatsen i media i samarbeid mellom bedrift