Hjem » Tjenester » Miljøfyrtårn » Miljøfyrtårnkonsulent

En Miljøfyrtårn – konsulent må:

 • ha evne til å engasjere bedriften
 • omsette bransjekrav til konkrete tiltak
 • snakke så folk forstår
 • kunne dokumentere sin kompetanse

For å kunne gjennomføre en tilfredsstillende miljøanalyse i en bedrift/virksomhet, er det nødvendig å ha kunnskaper innenfor disse områdene:

 • Miljøvern
 • Forurensningsloven
 • Arbeidsmiljøloven m. forskrifter
 • Lokale avfallsordninger
 • Spesialavfallsforskriften
 • Internkontroll HMS
 • «Barnas arbeidsmiljølov»
  (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 1995)
 • Internkontroll Mat
 • Kvalitetssikring
 • ENØK

Forutsetningen for at en konsulent skal kunne gjøre en miljøanalyse som skal lede til sertifisering i Miljøfyrtårn – programmet, er at han har kursbevis etter gjennomført konsulent kurs.

I forkant av konsulentkurset, skal konsulenten sende inn sin CV til Miljøfyrtårn – kontoret. CV-en skal da godkjennes i forhold til kvalifikasjonene som er nevnt ovenfor, før kursstart.

Legg igjen en kommentar