Hjem » Tjenester » Sentral godkjenning

Sentral godkjenning

Vi søker sentral godkjenning for nye bedrifter, og fornyer eller utvider for eksisterende godkjente bedrifter.

Har du sentral godkjenning for ansvarsrett.?

Alle foretak i bygg og anlegg, må ha lokal eller sentral godkjenning for ansvarsrett, i hvert enkelt byggeprosjekt. Dette gjelder uavhengig av bedriftens størrelse og bransje, så lenge bedriften påtar seg et ansvar i et byggeprosjekt, gjelder søknadsplikten. Imidlertid, kan noen større entreprenører påta seg ansvaret for underentreprenørers arbeid, men hovedentreprenør vil da normalt overføre sitt ansvar i kontrakten.

Sentral godkjenning gir mange fordeler i forhold til lokal:

  • Lavere byggesaksgebyr
  • Unødvendig å søke ansvarsrett lokalt, godkjenningen gjelder i hele landet
  • Raskere byggesaksbehandling
  • Et kvalitetsstempel
  • Reklameverdi (etter godkjenning kan BE sin logo benyttes i reklamesammenheng dvs. på biler, brevark, hjemmesider osv.).

Prosjekt – Partner AS tilbyr komplett bistand for utarbeidelse av søknad med nødvendig dokumentasjon.

Grunnpriser fra kr 3500.- bistand forøvrig etter medgått tid.

Fornyelse av sentral godkjenning

En sentral godkjenning varer i 3 år. Ved fornyelse vil foretaket bli spurt om systemet er revidert, samt spørsmål om det er gjort endringer i den faglige ledelsen. Hvis foretaket fremstår slik det gjorde ved søknadstidspunktet, med hensyn til systemdokumentasjon og faglig ledelse, gir statens bygningstekniske etat normalt fornyelse. Det må da sendes en elektronisk søknad hvor en oppdaterer med nye referanseprosjekter, og gjør eventuelle endringer.

Grunnpris fornyelse kr 1500.-, bistand for øvrig etter medgått tid.

Fyll ut skjema for informasjon om sentral godkjenning: