Hjem » Tjenester » Tilsynsrapport kommune

Tilsynsrapport kommune

I forbindelse med selve byggesaksbehandlingen kan kommunen finne avvik i forhold til plan og bygningslov med tilhørende forskrifter, når det gjelder de ansvarlige aktørers håndtering av byggesaken. Kommunen vil da varsle aktuell tilsynsmyndighet, og i de fleste tilfeller vil disse være spesialister innen kvalitetssikring og HMS.

Basert på funn under tilsyn vil tilsynsmyndighet skrive en Tilsynsrapport hvor kopi av denne sendes kommunen og Statens Bygnings Tekniske Etat.

  • Tilsynsrapport som må besvares innen et gitt tidsrom og i mange sammenheng vil bedriften ha behov for bistand til å besvare denne på en god måte.
  • Det vil ofte være behov for å oppgradere HMS/-KS system som ofte er en del årsaken til avviket.